Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR APIMTIS

Duomenys kuriuos tvarkome ir jų tvarkymo tikslai

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo reikalingas tam, kad Jūsų pateiktų duomenų pagrindu mums (UAB „Lizingo“, juridinio asmens kodas 305849900, Kalvarijų g. 129-202, LT-08221 Vilnius, toliau - Lizingo) galėtumėte gauti pasiūlymą ir sudaryti sutartį su finansinių paslaugų teikėju (toliau – Kreditoriumi). Jums nedavus sutikimo, mes negalėsime Jums tarpininkauti.

Jūsų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris), kuriuos Jūs pateikiate mums pildant paraišką svetainėje. Šie duomenis skirti komunikacijai su jumis. 

Siekiant tinkamo paslaugų teikimo Jums, tvarkysime asmens tapatybės dokumente pateikiamus duomenis, informaciją apie Jūsų pajamas bei išlaidas ir kitą informaciją, kurią pildant paraišką svetainėje bus prašoma Jūsų pateikti.

Asmens duomenų tvarkymui (Lizingo) turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Lizingo vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tapatybės nustatymą įgyvendinantys paslaugų teikėjai, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Lizingo nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Duomenų perdavimas 

Atsižvelgiant į tai, jog mes, Lizingo esame finansinių ir ilgalaikės nuomos paslaugų teikimo tarpininkas, t. y. pasirašę bendradarbiavimo sutartis su vartojimo paskolų ir transporto priemonių išperkamosios nuomos, ilgalaikės transporto priemonių nuomos sutartis teikiančiomis įmonėmis (toliau - Kreditoriai) ir esant šiam sutikimui, perduodame Jūsų asmens duomenis Kreditoriams, galintiems pateikti jums tinkamiausią finansavimo bei ilgalaikės nuomos pasiūlymą. 

Kreditoriai su kuriais bendradarbiaujame ir bus tekiami Jūsų asmens duomenys :

 1. UAB Blender Lithuania
 2. UAB Finbee verslui
 3. AB Fjord bank
 4. UAB SME Finance leasing
 5. UAB PayRay Bank
 6. UAB Go4Rent

Pažymime, kad Kreditoriai, prieš pateikdami finansavimo pasiūlymą, atliks Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos administravimo veiksmus. Paminėtais tikslais, šio Jūsų sutikimo pagrindu, Kreditoriai turės galimybę gauti (arba tikrinti) informaciją apie Jus iš įvairių trečiųjų šaltinių (įskaitant, bet neapsiribojant UAB Creditinfo Lietuva, VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko (Paskolų rizikos duomenų bazė, Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema) ir kitų). 

Kreditoriai vadovaujasi savo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo/privatumo politikomis ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Prieš išreiškiant sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo Kreditoriams, rekomenduojame susipažinti su jų asmens duomenų tvarkymo/privatumo informacija ir slygomis, kurias galite rasti čia :

 1. UAB Blender Lithuania Privatumo politika
 2. UAB Finbee verslui Naudojimosi taisyklės
 3. AB Fjord bank Privatumo politika ir Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos
 4. UAB SME Finance leasing Privatumo politika
 5. UAB PayRay Bank Privatumo politika
 6. UAB Go4Rent Privatumo politika

Jūsų teisės

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (įskaitant teisę gauti asmens duomenų kopiją), teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę skusti mūsų veiksmus, jei Jūs manote, kad pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus. Skundą Jūs turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt .

Tiesioginė rinkodara

Esant Jūsų aiškiai išreikštai valiai pildant paraišką, Lizingo tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) tvarko 5 (penkis) metus po sutikimo davimo dienos. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu reiškia, kad Lizingo kreipsis, teirausis nuomonės ir teiks informaciją apie siūlomas paslaugas (įskaitant individualių pasiūlymų teikimą). Jūs galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu. Jūsų asmens duomenis  teisioginės rinkodaros tikslais Lizingo tvarkys 5 (penkis) metus po sutikimo davimo dienos.